Kontakt

Dane adresowe:

Klub Sportowy RC MAZOVIA Mińsk Mazowiecki

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 10B/14

05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska

miejsce zajęć: Budowlana 2a

nr tel: 695-123-005

email: kontakt@rcmazovia.pl

Dostępność cyfrowa

Klub Sportowy RC Mazovia Mińsk Mazowiecki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej częściowo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność informacyjna

Klub udostępnia dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Klub udostępnia informacje o adresie siedziby i miejscu realizacji zadania

Dostępność architektoniczna

Podczas zawodów sportowych i treningów Klub Sportowy korzysta z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Budowlanej 2a, 05-300 Mińsk Mazowecki. Obiekt przeznaczony do celów użyteczności publicznej, jako ośrodek sportowo-rekreacyjny. Wejście główne od strony parkingu zapewnia dostęp dla osób niepełnosprawnych, bez barier. Wejście do pomieszczeń szatni toalet następuje z poziomu ziemi z około 15 centymetrowym progiem poprzez drzwi otwierane na zewnątrz. Bezpośredni dojazd do obiektu zapewnia z droga publiczna. Obiekt posiada również parkingi z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych. Stadion zapewnia możliwość oglądania widowisk przez niepełnosprawnych.

Treningi w okresie zimowym odbywają się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim Obiekt przy ul. Kościuszki 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki przeznaczony został do celów edukacyjnych. Wejście główne do sali prowadzi drzwiami otwieranymi na zewnątrz z poziomu ziemi. Przed obiektem znajduje się parking z miejscami dla niepełnosprawnych. Przy Sali gimnastycznej znajdują się szatnie z natryskami, toalety, w tym toalety dla niepełnosprawnych

Funkcję koordynatorów do spraw dostępności pełnią członkowie Zarządu klubu.